Úvod do GDPR

Určeno:

Cílový segment:

 • Především Řídící pracovníci pověřeni dosažením shody s GDPR.
 • Znalostní minimum pro pracovníka, který je zaměřen na výkon role Pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer/DPO) v příslušné firmě / organizaci před absolvováním vlastního kurzu „GDPR – Pověřenec pro ochranu osobních údajů“
 • Znalostní minimum pro osoby, které mají zájem vykonávat funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer/DPO) s titulem dočasného přidělení k jednomu či více zaměstnavatelům před absolvováním vlastního kurzu „GDPR – Pověřenec pro ochranu osobních údajů“

Cíle kurzu:

Osvojit si teoretická východiska i praktické příklady vyplývající z nařízení EU č. 2016/679 GDPR, tedy především:

 • seznámení se s  GDPR a vysvětlení si zásadních změn oproti současné regulaci (především zákon č. 101/2000 Sb);
 • nastínění dalšího vývoje v oblasti ochrany osobních údajů;
 • výklad základních principů dosažení souladu s požadavky nařízení;
 • vysvětlení klíčových fází GDPR projektů a specifik jejich řízení;
 • přehled dopadů nařízení do procesů, právních vztahů a IT opatření
 • užitečné tipy a nejčastější chyby

Co Vám kurz přinese:

 • Celkový přehled o požadavcích nařízení EU č. 2016/679 GDPR včetně rozdílů a nových požadavků oproti stávajícímu zák. č. 101/2000Sb
 • Znalost praktických dopadů implementace v podmínkách konkrétní firmy / organizace a to v oblasti práva, procesů, IT atd.
 • Tipy na nejčastěji se opakující chyby při shromažďování / zpracování osobních údajů

Obsah kurzu:

 • Seznámení se s požadavky nařízení EU č. 2016/679
 • Právní aspekty nařízení EU č. 2016/679
 • Procesní aspekty nařízení EU č. 2016/679
 • Provozní dopady při implementaci nařízení EU č. 2016/679 (jako IT apod.)
 • Osvojení si základních principů dosažení souladu s požadavky nařízení EU č. 2016/679
 • vysvětlení klíčových fází při implementaci nařízení EU č. 2016/679 a specifik řízení takových implementačních projektů;
 • Na co se v praxi soustředit, co jsou nejčastější chyby v oblasti shromažďování a zpracování osobních údajů

Obdržíte:

 • Podpůrnou dokumentaci ke všem výše uvedeným bodům kurzu
 • Certifikát o absolvování kurzu v oblasti nařízení EU č. 2016/679

Rozsah (dny):

1 (viz Termíny)

Min. počet

účastníků:

15

Cena kurzu

viz Ceník 

Cena testu a certifikátu

3.900 Kc / osoba  (volitelné)