Psaní zpráv a kreativní psaní ve firemní praxi

 

 

PSANÍ SROZUMITELNÝCH TEXTŮ

Objem informací, kterému jsme denně vystavováni neustále roste – za posledních 5 let lidstvo vytvořilo více informací, než za celou svoji existenci! Lidé se cítí zahlceni.

Pro efektivní předávání informací je potřeba jasně a srozumitelně čtenářům komunikovat účel dokumentu a celý text zpracovat v kvalitní a čtivé formě, která čtenáře zaujme, a to zvláště v případě textů odborných.

Kurz psaní srozumitelných textů seznámí účastníky se základními prvky srozumitelnosti textů, technikami členění, uspořádání a zhušťování textu. Součástí kurzu jsou také základy vizualizace textu. 

Kurz je veden formou interaktivní diskuse nad tématy a úpravou jak externích tak interních příkladů. Velký důraz je kladen na procvičování dovedností -  práci s textem a skupinovou zpětnou vazbu.

 

PROGRAM ŠKOLENÍ

 • Základy psané komunikace
 • Obtížnost textu  - index čtenosti a kvalita dokumentu
 • Prvky srozumitelnosti
 • Cvičení – úprava existujících dokumentů pro vyšší srozumitelnost
 • Techniky zvyšování čtivosti textu
 • Základy vizuální komunikace
 • Cvičení – úprava textu za účelem vyššího zaujetí čtenáře

 

 • Efektivní přenos informací
 • Srozumitelné vysvětlování podmínek (jak postupovat v různých variantách dané situace)
 • Modulární formy textu a vizuální rozložení dokumentu
 • Základy infografiky

 

Pro maximální efektivitu doporučujeme kurz rozdělit na dvě části, aby účastníci mohli věnovat dostatek času aplikování nových poznatků na úpravu vlastních textů. V ideálním případě ve formě 1+1 den, případně jeden den rozdělený na dva půl dny.