Právo informačních technologií

Button

 

 

Program semináře z práva informačních technologií (IT)

Seminář je zaměřen na právní aspekty vývoje, dodávky a užívání počítačových programů a databází (software).

 

Na semináři se dozvíte: 

  • jaký software podléhá režimu autorského zákona a jeho ochraně před zneužitím ze strany třetích osob
  • jaké jsou obvyklé způsoby užívání software a na základě jakých právních titulů / dokumentů

 

Uvedeme vás do problematiky smluvních ujednání:

  • právní povahy, struktury a obsahu smlouvy o vývoji software
  • smlouvy o poskytování servisu/ údržby
  • smlouvy o garantované úrovni služeb

 

Vysvětlíme autorskoprávní aspekty mnohosti subjektů zúčastněných na vývoji software a podstatný dopad na rozsah výkonu práv při účasti – dodavatele vs. subdodavatele, fyzické podnikající osoby vs. právnické osoby, zaměstnavatelů vs. zaměstnanců.

Podrobně rozebereme právní aspekty udělování oprávnění k užívání software prostřednictvím licenční smlouvy.

V závěru semináře se budeme věnovat právním institutům ochrany obchodního tajemství a důvěrných informací, obsahovým náležitostem dohody o mlčenlivosti a dalším nástrojům ochrany know-how a označení.

 

Časový rozsah semináře: 2,5h

 

Seminář je určen:

Společnostem podnikajícím v oblasti informačních technologií, zejména těm, které vyvíjí či prodávají software, poskytují služby v oblasti servisu / údržby software, popř. lokalizují software zahraničních vývojářů. Seminář je dále určen společnostem, které si nechávají vyvíjet „software na míru“, nakupují software nebo outsourcují správu své IT infrastruktury.

 

DATUMPRÁVO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍZAČÁTEKKONECCENAPŘIHLÁŠKA
25.5.2016 právo informačních technologií 9:00 12:00  1 800,-  PŘIHLÁSIT SE

Uvedené ceny jsou bez DPH. 

Button