Poutavá Prezentace

 

 

Vaše prezentace mohou být předvídatelné, složené s běžných šablon s odrážkami na každém slajdu a publikum, posluchači, uchazeči, zaměstnanci, studenti a manažeři účastnící se oné prezentace budou reagovat a vnímat jako doposud.

NEBO

Můžete své posluchače zapojit, překvapit je, nechat je hádat a napjatě čekat co bude dál……… Vaše prezentace je pohltí, zaujme, naplní a přinese více, než bylo v očekávání. Posluchači se budou chtít vracet, budou Vaše prezentování chtít zažít znovu, budete je zajímat.

 

Která forma prezentace se Vám líbí více?

Na, kterou z nich byste zavítali Vy osobně? Vybrali byste si tu, od které víte co očekávat? Nebo byste svůj čas investovali do návštěvy prezentace, která Vás zaujme, sdělí Vám nové poznatky poutavě a budete odcházet s pocitem naplnění a uspokojení?

 

Pokud chcete své posluchače zaujmout a předat jim informace co nejpoutavějším způsobem a máte chuť proměnit své semináře, workshopy, přednášky, kurzy, veřejná vystoupení atp. v interaktivní, pak je workshop Poutavá Prezentace právě pro Vás.

 

Workshop Poutavá Prezentace není:

 • školení, kde se dozvíte standardní prezentační dovednosti
 • ani pokročilé školení PowerPointu

Poutavá Prezentace prezentace Vám ukáže:

 • jak pracovat s vizuálními prvky komunikace
 • jak udržet energii a zájem publika
 • a to nejdůležitější jak ukotvit klíčovou zprávu a propojit ji do paměti posluchačů

 

Workshop Poutavá Prezentace je dvoudenní, s alespoň týdenní přestávkou mezi jednotlivými dny, z důvodu procesu a zpětné vazby.

Vše je na dohodě je možné se dohodnout na jakémkoli rozložení školení - důležité je dodržení celých dnů. 

Každý účastník bude mít za úkol si druhý den workshopu připravit krátkou prezentaci dle znalostí získaných z předchozích dní.

Pro zaměření na jednotlivce a dosažení maximální interaktivity je každý workshop obsazen maximálně 8 osobami. 

 

Seminář je vždy koncipován dle potřeb klienta - lektor přijede k Vám do firmy a bude školit vybrané zaměstnance na základě předem domluvených podmínek.

Program jednotlivých dní:

Den 1

 • Základy vizuální komunikace
 • Různé typy prezentace (informační, vzdělávací, analytické, prodej atd.)
 • Prezentační trendy
 • PowerPoint - přítel a nepřítel
 • Připojení řeč těla, s vizuálními prvky prezentace

Den 2

 • Opakování 1. dne
 • Hodnota a formování informací - rozvíjí zprávu
 • Alternativní způsoby práce s rozsáhlým textem
 • Pohyblivé prvky - přechod a animace
 • Zapojení publika

Workshop je velmi interaktivní s důrazem na uplatnění teorie v praxi. 

 

Persuasive Presentation in English