Obecné podmínky

ORGANIZÁTOR

 • Organizátorem seminářů je společnost BILLANC PARTNERS ČR, s.r.o.
 • BILLANC PARTNERS ČR, s.r.o. garantuje odbornou stránku seminářů
 • BILLANC PARTNERS ČR, s.r.o. zajišťuje organizační stránku seminářů

KONÁNÍ SEMINÁŘŮ

 • Místem konání seminářů je školící centrum BILLANC PARTNERS ČR, s.r.o., Vinohradská 93, 120 00 Praha 2

PŘIHLÁŠKY NA SEMINÁŘE

 • Vyplnění on-line formuláře - klikněte zde

POTVRZENÍ ÚČASTI

 • Organizátor potvrdí žadateli účast prostřednictvím emailu, popř. telefonicky.
 • Organizátor si vyhrazuje právo přihlášku z kapacitních důvodů odmítnout. Případně navrhnout jiný termín.

PODMÍNKY ÚČASTI

 • Podmínkou účasti je akceptovaná přihláška a zaplacení účastnického poplatku (není-li určeno pro daný seminář jinak).

PLATBA ZA SEMINÁŘ

 • Platbu za semináře je nutné uhradit převodem na účet nejpozději 10 dnů před termínem semináře.
 • Platbu provádějte na číslo účtu: 881227001/5500 Raiffeisenbank a.s. 
 • Daňový doklad Vám bude vydán při prezenci na semináři, či na vyžádání zaslán Českou poštou. 
 • Jiné způsoby platby za seminář jsou možné pouze po dohodě s organizátorem.

STORNO PODMÍNKY

 • V případě, že účastník zruší svou účast, částka za kurz mu nebude navrácena. Je možné dohodnout účast v jiném termínu kurzu. 

ZRUŠENÍ SEMINÁŘE

 • Organizátor si vyhrazuje právo seminář zrušit pro neočekávané důvody (např. nemoc přednášejících).
 • Organizátor bude o této skutečnosti přihlášené účastníky neprodleně informovat a již uhrazené poplatky zašle zpět na účty účastníků, či dohodne s účastníky jiné datum semináře.

PLATNOST PODMÍNEK

 • Obecné podmínky účastni na seminářích BILLANC PARTNERS ČR, s.r.o. jsou platné od 1.1.2014.