GDPR – Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

 Podmínkou účasti v tomto kurzu je znalost nařízení EU č. 2016/679 min. v rozsahu kurzu Billanc Partners – „GDPR v praxi“. 

Určeno:

Cílový segment:

 • Pracovník, který je zaměřen na výkon role Pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer/DPO) v příslušné firmě / organizaci
 • Osoby, které mají zájem vykonávat funkci Pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer/DPO) s titulem dočasného přidělení k jednomu či více zaměstnavatelům

Cíle kurzu:

Osvojení si klíčových znalostí a dovedností Pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer/DPO) ve smyslu nařízení EU č. 2016/679 tedy především:

 • odpovědnosti a pravomoci role Pověřence;
 • klíčové procesy v GDPR a jejich návaznost na procesy organizace;
 • posouzení rizik zpracování osobních údajů;
 • řízení incidentů bezpečnosti osobních údajů;
 • užitečné tipy a nejčastější chyby.

Co Vám kurz přinese:

 • Klíčové znalosti a dovednosti pro výkon funkce Pověřence
 • Porozumění praktických dopadů výkonu funkce v rámci firmy / organizace
 • Dobrou znalost jak řešit nejčastější incidenty a chyby při shromažďování a zpracování osobních údajů
 • Ověření si stupně porozumění dané problematiky formou závěrečného testu

Obsah kurzu:

 • Teoretická východiska pozice Pověřence dle EU č. 2016/679
 • Právní aspekty výkonu Pověřence
 • Procesní aspekty výkonu Pověřence
 • Praktické dopady výkonu funkce pověřence v podmínkách firmy / organizace
 • Jak řídit incidenty v oblasti bezpečnosti osobních údajů
 • Na co se v praxi soustředit, co jsou nejčastější chyby v oblasti ochrany osobních údajů

Obdržíte:

 • Podpůrnou dokumentaci ke všem výše uvedeným bodům kurzu
 • Certifikát Pověřence v oblasti nařízení EU č. 2016/679

Rozsah (dny):

2 (viz Termíny)

Minimální

počet

účastníků:

15

Cena kurzu

viz Ceník 

Cena testu a certifikátu

3.900 Kc / osoba (volitelné)